Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dashboard Widget NodeQuery

Mô tả

A simple unofficial plugin that shows the following stats from your NodeQuery account:

  • Server availability
  • Server load and load average
  • Disk Usage
  • RAM Usage

To generate an API key, go to your NodeQuery Account Settings -> API Settings: https://nodequery.com/settings/api

Ảnh màn hình

  • The initial screen when you view your dashboard.
  • The view after you have entered the correct API settings.

Cài đặt

Use the automatic installer via WordPress or download the plugin and:

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/dashboard-widget-nodequery directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. View the Dashboard to configure the settings.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dashboard Widget NodeQuery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release.