Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dashboard System Alert Notification

Mô tả

A WordPress plugin that would provide a new feature, new alerts on the admin dashboard. it would help to user to understand what was missed or what is suggested by notification.

Ảnh màn hình

  • Sample Screen

Cài đặt

  1. Upload the dashboard-system-alert-notification directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the dashboard-system-alert-notification directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
Do you have any questions?

We can answer them here!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dashboard System Alert Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

v1.1 September 04, 2017

  • Initial release