Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dashboard Switcher

Mô tả

Adds a dropdown list of the sites with every site owned in a network to quickly switch between them.

Cài đặt

  1. Upload dashboard_switcher.php to the /wp-content/mu-plugins/ directory
  2. It’s done!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dashboard Switcher” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp