Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dashboard.Signature

Mô tả

Personalize a dashboard for your users by changing the footers with custom content.

How to Use

  1. Go to \”Settings > Dash.Sig\”

  2. Edit Admin footer text to change bottom left admin footer

  3. Edit Version footer text to change bottom right admin footer

  4. Delete the content to keep the system default in either area

Ảnh màn hình

  • Dashboard w/ custom footer

Cài đặt

From the Plugins Directory in WordPress Admin

  1. Go to \”Add Plugins\” page in WordPress admin

  2. Search the plugins directory by author: dancruzat or dashboard signature

  3. Click \”Install\” on the Dashboard.Signature plugin in the search results

  4. Click \”Activate\”

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dashboard.Signature” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0