Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dashboard Instruction Guide

Mô tả

This is a simple plugin- Which will allow you to add instruction for the individual post types like- page, post etc.

Ảnh màn hình

  • Adding the instructions.
  • View all Instruction here.
  • Display position on the post page.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/dashboard-instruction-guide directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Done

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dashboard Instruction Guide” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp