Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dashboard Admin Email

Mô tả

This plugin will display the administrator’s email on the dashboard so other users can easily contact him.

Ảnh màn hình

  • The plugin in action

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

  1. Upload the files to the ‘/wp-content/plugins/’ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dashboard Admin Email” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Everything works.