Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dark Mode for Twenty Nineteen

Mô tả

Activates Dark Mode in Twenty Nineteen if the OS (Windows 10, macOS,
iOS, Android) is set to Dark Mode. This plugin provides no configuration for the
admin or the user whatsoever.

You can change the colors with the theme customizer -> custom css function:

´
:root {
–bg-color: #000;
–bg-color-lighter: #333;
–txt-color: #efefef;
–txt-color-darker: #aaa;
–highlight-color: #6bf;
–highlight-color-selected: #6bf;
}
´

Cài đặt

  • Install plugin
  • Activate it

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dark Mode for Twenty Nineteen” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

Initial version