Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Daneshjooyar Post Gallery

Mô tả

A simple slider post gallery that allow to user select any image or videos from post editor admin section to list and show as carousol and slider

Ảnh màn hình

 • show as carousel thumbnails
 • add any images and videos in post section
 • use media library for upload image and video

Cài đặt

 1. Extract daneshjooyar-post-gallery.zip file.
 2. Upload daneshjooyar-post-gallery folder in wp-content/plugins
 3. Activate Daneshjooyar Post Gallery plugin from plugin menu

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Extract daneshjooyar-post-gallery.zip file.
 2. Upload daneshjooyar-post-gallery folder in wp-content/plugins
 3. Activate Daneshjooyar Post Gallery plugin from plugin menu

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Daneshjooyar Post Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

 • Improve script load in wp-admin

1.0.2

 • Improve Coding