Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dalfak Video Widget

Mô tả

You will possible add your Dalfak videos to posts/pages in WordPress

Features

  • Shortcode to show video in posts/pages.
  • Insert button in WordPress editor to add videos.

Block

This plugin provides 1 block.

  • Dalfak

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dalfak Video Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp