Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dailymotion Videowall Widget

Mô tả

Dailymotion videowall widget.

Cài đặt

Upload the php files to plugins/dailymotion-videowall-widget/ and activate the plugin.

Hỏi đáp

Is it multi-lang?

No but it will be soon.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dailymotion Videowall Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.1.3

  • Added custom URL support.

0.1.2

  • Fixed some errors.

0.1.1

  • Some fixes.

0.1

  • First version of the plugin.