Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dadevarzan WordPress Video

Mô tả

Dadevarzan Video Post Type
– Video Post Type
– Video Fields
– Video Category
– Video Capabilities
– Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan WordPress Video either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan WordPress Video.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Video” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp