Dadevarzan WordPress Tender

Mô tả

Dadevarzan Tender Post Type
– Tender Post Type
– Tender Fields
– Tender Category
– Tender Capabilities
– Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan WordPress Tender either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan WordPress Tender.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Tender” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp