Dadevarzan WordPress Subcompany

Mô tả

Dadevarzan Subcompany Post Type
– Subcompany Post Type
– Subcompany Fields
– Subcompany Category
– Subcompany Capabilities
– Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan WordPress Subcompany either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan WordPress Subcompany.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Subcompany” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Dadevarzan WordPress Subcompany” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Dadevarzan WordPress Subcompany” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.