Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dadevarzan WordPress Project

Mô tả

Dadevarzan Project Post Type

 • Project Post Type
 • Project custom Fields
 • Project status
 • Project location
 • Project Filter shortcode
 • Project Capabilities
 • Registering theme layouts

  [dv-project-filter]

 • Project Table view shortcode
  [dv-project-table-view]

Cài đặt

 1. Install Dadevarzan wordpress project either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
 2. Activate Dadevarzan wordpress project.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Project” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Dadevarzan WordPress Project” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Dadevarzan WordPress Project” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.