Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dadevarzan WordPress Gallery

Mô tả

Dadevarzan Gallery Post Type

  • Gallery Post Type
  • Gallery custom Fields
  • Gallery Capabilities
  • Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan wordpress gallery either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan wordpress gallery.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Gallery” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Dadevarzan WordPress Gallery” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Dadevarzan WordPress Gallery” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.