Dadevarzan WordPress Event

Mô tả

Dadevarzan Event Post Type

  • Event Post Type
  • Event custom Fields
  • Event Category
  • Event Capabilities
  • Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan wordpress event either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan wordpress event.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Event” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp