Dadevarzan WordPress Download

Mô tả

Dadevarzan Download Post Type

  • Download Post Type
  • Download custom Fields
  • Download Capabilities
  • Registering theme layouts

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan wordpress download either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan wordpress download.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Download” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp