Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dadevarzan WordPress Branch

Mô tả

Dadevarzan Branch Post Type

 • Branch Post Type
 • Branch Fields
 • Branch Category
 • Branch Capabilities
 • Branch Filter shortcode
 • Registering theme layouts

  [dv-branch-filter]

 • Branch Table view shortcode
  [dv-branch-table-view]

Cài đặt

 1. Install Dadevarzan wordpress branch either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
 2. Activate Dadevarzan wordpress branch.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan WordPress Branch” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Dadevarzan WordPress Branch” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Dadevarzan WordPress Branch” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.