Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Dadevarzan Beaver Builder Modules

Mô tả

Beaver builder is one of the best WordPress page builders.
dadevarzan co. is using Beaver builder to develop WordPress websites.
On Scroll Add CSS CLASS

In this repository we publishing our beaver builder custom modules and populating our ready to use saved beaver builder layouts, templates, rows and modules.

Our custom modules:

  1. Yoast Breadcrumbs
  2. Displaying current Date and Time.
  3. Adding/removeing CSS class based on vertical scroll.
  4. Displaying Iran SVG Map with province path.
  5. Dadevarzan.com Power by module.

And Added custom field type beaver builder Templates to ACF fields in admin.

Cài đặt

  1. Install Dadevarzan beaver builder custom modules either via the WordPress.org plugin repository or by uploading the files to your server. (See instructions on how to install a WordPress plugin)
  2. Activate Dadevarzan beaver builder custom modules.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Dadevarzan Beaver Builder Modules” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp