Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

TinyMCE Recover

Mô tả

IMPORTANT: This plugin is no longer updated since TinyMCE was replaced by Gutenberg since WordPress 5.0.

Please keep your sites up to date.

Cài đặt

Upload and activate, that’s it.

Đánh giá

Không có đánh giá nào cho plugin này.

Người đóng góp & Lập trình viên

“TinyMCE Recover” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“TinyMCE Recover” đã được dịch qua 2 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “TinyMCE Recover” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.