Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cyr2Lat Slugs

Mô tả

Since Permalinks that contain Cyrillic may cause problems on some server setups, this plugin will work around this problem by updating the automatic Post Slug generation code. In this way, posts which have a title in Cyrillic will have permlinks transliterated in Latin characters.

Cài đặt

  1. Upload cyr2lat-slugs.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

After I type post’s Title and start typing the post’s text WP shows encoded characters in the Permalink field

You need to save your post by clicking Save or Publish button in order for Cyr2Lat Slugs to transliterate the slug.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cyr2Lat Slugs” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp