Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Cute Scroll To Top

Mô tả

This plugin will add a scroll to top button on footer right.

Wanna see how it works? Click here: http://etwoz.hostingsiteforfree.com/our-free-plugins-3/

I am offering premium service if you want to more features please purchase my premium plugin. I am available as freelancer. http://arnabportfolio.blogspot.in/

Ảnh màn hình

  • Installed in demo server.

Cài đặt

This section describes how to install the plugin and get it working.

e.g.

  1. Upload cute-scroll-to-top to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
    3.You have done.

Hỏi đáp

How do I install this plugin?

You can install as others regular wordpress plugin. No different way. Please see on installation tab.

Why this plugin doesn’t support more options

If you need more options in this plugin , you have to purchase premium version. Premium version is coming soon. Please wait for that.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Cute Scroll To Top” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial Release