Customize Tawk.to Widget

Mô tả

Personalize your Tawk.to widget’s appearance and functionality with Customize Tawk.to Widget and improve user experience by modifying its color scheme, text, positioning, and behavior.

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload customize-tawk-to-widget directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. And everything works perfectly within woocomerce

Đánh giá

Đọc tất cả 0 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Customize Tawk.to Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.3.6

Added update

1.3.5

Added update

1.3.4

Added update

1.3.3

Added update

1.3.2

Added update

1.3.1

Added update

1.3.0

Added new update
Fix bugs

1.2.4

Updated Readme

1.2.3

Updated Readme

1.2.2

Fix bug

1.2.1

Fix Time Counter

1.1.2

Fix bugs

1.1.1

Added new features

1.0.1

Initial release.