Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Customize Editor Control

Mô tả

This plugin provides WordPress editor (WYSIWYG) to Customize. It’s easy to use like core controls and works well in both refresh and postMessage transport.

View documentation

More Information

Ảnh màn hình

  • WordPress editor control in Customizer

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/customize-editor-control directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Follow the documentation.

Hỏi đáp

Installation Instructions
  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/customize-editor-control directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress.
  3. Follow the documentation.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Customize Editor Control” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

  • First release