Customization for WP SEO

Mô tả

Customization for WP SEO offers various options to customize the Yoast SEO plugin. Once you have installed the plugin you can find these options in the settings (Settings -> Customization for WP SEO).

Disable Schema Output

This option disables all Yoast SEO’s schema output.

Remove Open Graph Locale

This option removes og:locale meta from Yoast SEO’s Open Graph output.

Remove Open Graph Article Published Time

This option removes article:published_time meta from Yoast SEO’s Open Graph output.

Remove Open Graph Article Modified Time

This option removes article:modified_time meta from Yoast SEO’s Open Graph output.

For detailed documentation please visit the Customization for WP SEO plugin page

Ảnh màn hình

  • Customization for WP SEO Settings

Cài đặt

  1. Go to the Add New plugins screen in your WordPress Dashboard
  2. Click the upload tab
  3. Browse for the plugin file (customization-for-wp-seo.zip) on your computer
  4. Click “Install Now” and then hit the activate button

Hỏi đáp

Can I use this plugin to disable Yoast SEO schema output?

Yes.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Customization for WP SEO” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.1

  • First commit