Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom WP CSS & JS

Mô tả

Add your custom CSS or javascript/jquery using “Custom WP CSS & JS” plugin to any theme without creating any extra CSS or JS files.

Benefits of Plugin
* Easy to use.
* Option to select placement (header or footer) to insert your custom JS.
* Built with Syntax Code Highlighter.
* Option to add custom CSS for WP Dashboard.

For Syntax Code Highlighter credits goes to codemirror.net

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

To install the plugin and get it working.

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/ directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Dashboard -> Appearnace -> Custom CSS & JS to configure the plugin

Hỏi đáp

Is this plugin compatible with any theme?

Yes, ‘Custom WP CSS & JS’ is compatible with any WordPress theme.

Do I require to create a file under my theme?

No, you don’t require to create any files.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom WP CSS & JS” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.2.1

minor bug fix

Version 1.2.0

WP version compatibility & major updates

Version 1.1.0

Added custom CSS option for WP Dashboard

Version 1.0.0

Initial release