Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom URL Shortener

Mô tả

Currently, the following URL shorter are supported:

 • is.gd
 • tinyurl.com

You can also add any other URL shortener.

Feedback

https://github.com/ironfeet/custom-url-shortener

Cài đặt

To install:

 1. Drop the ‘custom-url-shortener’ folder into your ‘wp-content/plugins’ folder

 2. Plugins page and activate the “Custom URL shortener”

 3. Settings: Custom URL shortener. And configure it

To use:

 1. Create a page temaplate with function custom_url_shorter();.

 2. Publish a page or a post with html [cus].

Hỏi đáp

No questions

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom URL Shortener” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.3.6

 • removed adf.ly, bit.ly, and sn.im.
 • The default URL shortener has been changed to is.gd

0.3.5

 • removed liurl.cn and duanurl.com.

0.3.4

 • Confirmed compatibility with 3.0.1
  Thank Den(denicocc@gmail.com)

0.3.3

 • delete one URL shortener: n.nu (n.nu is now in the process of discontinuing service, effective immediately)

0.3.2

 • Confirmed compatibility with 2.9

0.3.1

 • delete one URL shorter: tr.im (tr.im is now in the process of discontinuing service, effective immediately.)

0.3

 • add two URL shorter: liurl.cn, duanurl.com

0.2

 • fixed the choice error of “Other URL shorter”

0.1

 • initial release