Custom Upload Folder

Mô tả

Upload files to custom directory in WordPress Media Library.

Ảnh màn hình

  • Media upload page.
  • Settings page.

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/custom-upload-folder directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress
  3. Use the Settings->Custom Upload Folder screen to configure the plugin

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Upload Folder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.7

  • Remove jQuery dependency.

0.6

  • Fix default option.

0.5

  • Initial release.