Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom top bar

Mô tả

You can easily customize page top bar with background color,contact number social links and a custom button

By this plugin you can add / modify your social links with image.
This social links will be display in top bar section.

You can easily enable / disable the top bar from back end.
You can customize the background color.
You can show / hide contact number.
You can show / hide email address.
You can show / hide contact number.
You can show / hide default admin bar.

A brief Markdown Example

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Upload top-bar.zip to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

1.How can I change top bar color ?

After active the plugin admin will get a new menu item. It’s name Top Bar Section. From this section admin can add social links and customize the top bar setting.

Đánh giá

3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Installed the plugin. Going to add social link. Then when I click on the publish button. it redirect me to wordpress post section. Then I checked the plugin. I noticed then Plugin begain deactivated automatically… may be some issues here. Although thanks for the efforts…
3 Tháng Chín, 2016 1 reply
Work fine! Really good plugin
Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom top bar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp