Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Taxonomy Templates

Mô tả

Just like the way you can create custom page templates, this plugin enables you to build custom taaxonomy archive templates by adding this bit to the top of your file:

<?php
/**
 * {Taxonomy Singular Label} Template: Grid
 */
?>

where {Taxonomy Singular Label} should be replaced with the singular label registered for the taxonomy (for example “Category” or “Tag”). Now when you’re adding or editing terms in that taxonomy, you can choose the desired template file.

You can safely include this plugin in your theme and ship custom templates for taxonomy archives with the theme.

Changelogs

0.2.1

  • Allow using taxonomy slug in the template header, fix issue with templates not being found in multilingual websites. Much thanks to Mkdgs for the fix!

0.2

  • Fix fatal error when using child themes
  • added “custom_taxonomy_templates” filter for extendibility

Ảnh màn hình

  • Assigning custom templates to a term in custom taxonomy

Cài đặt

  1. Upload the whole plugin directory to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Enjoy!

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Taxonomy Templates” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Custom Taxonomy Templates” đã được dịch qua 1 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Custom Taxonomy Templates” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.