Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Taxonomy Order

Mô tả

The plugin allows users to turn on taxonomies they would like to order and drag and drop to a desired position.

Cài đặt

Upload CCustom Taxonomy Order to your WordPress blog and activate it.
Click on Settings (or go to Tools -> Taxonomy Order) and enable taxonomies for ordering.
Go to each taxonomy and drag and drop them for a desired order.

Note: When using a custom WP_Query, add ‘meta_key’ => ‘position’, ‘orderby’ => ‘position’ to display the terms in the set order.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Taxonomy Order” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

Version 1.0.0 (10/24/2018)

  • Initial release