Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Gravity Forms – Tab Index

Mô tả

Every once in awhile you want the tabindex to follow a different pattern than the default order. This plugin allows you to set the tabindex for each field, so you can control the tabbing behavior of your forms.

Javascript & jQuery are required.

Cài đặt

  1. Upload all files to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in the WordPress Admin Panel
  3. Set the custom tabindex on the fields “Advanced” tab.
  4. Save

Đánh giá

Đọc tất cả 7 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Gravity Forms – Tab Index” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial version.