WordPress.org

Plugin Directory

Custom Spinner For WooCommerce: custom spinner for the WooCommerce checkout and cart pages

Custom Spinner For WooCommerce: custom spinner for the WooCommerce checkout and cart pages

Mô tả

Load your custom spinner for the WooCommerce checkout and cart pages.
A custom spinner for the checkout page can help to make unique your checkout page.

How to load a custom spinner for the WooCommerce checkout and cart pages

  • Install and activate Custom Spinner For WooCommerce
  • Go to WooCommerce => Settings
  • Click on the tab “Custom Spinner”
  • Select your custom spinner
  • Click on “Save changes”

You don’t necessarily need a gif, the plugin will rotate regular images as well.

Ảnh màn hình

  • How to upload a custom spinner for the WooCommerce checkout page

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Spinner For WooCommerce: custom spinner for the WooCommerce checkout and cart pages” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.0.2

*Checked WordPress 6.4

0.0.1

*Initial release