Custom Social Media Widget

Mô tả

This plugin helps in managing your Custom social media widget.
You can easily add Social media widget.
Multiple features are provided such as:

  • Social Media (facebook, twitter, linkedin, instagram, google +)

Cài đặt

  1. Upload Custom Social Media Widget
  2. Go to Widget -> Social Networks Profile

In case you find difficulties in setting up your plugin, feel free to write an email to vishit99@gmail.com

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Social Media Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp