Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Sidebars Manager

Mô tả

Sidebar Manager allows you to replace existing sidebars with creating a new custom sidebars, including very cool
conditional logic. This way you can target any page, post or content with your sidebar. So for example
if your theme has only 1 global sidebar, sidebar manager allows you to create multiple sidebars
for blog, portfolio, and other content of your wish.

With custom sidebars manager you can also manage your widgets and set visibility to them (for example show
your widget only at homepage)

Ảnh màn hình

  • Creating new custom sidebar
  • Creating new widget limitation
  • Sidebar management
  • Conditional Logic

Cài đặt

  1. Upload custom-sidebar-manager.zip file in your WordPress Admin -> Plugin -> Add New
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress

Hỏi đáp

Is there any better plugin for sidebar management?

No, so far this is the best!

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Sidebars Manager” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.8

  • Initial version