Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Search URL

Mô tả

Extension for Nice Search plugin (https://wordpress.org/extend/plugins/nice-search/) which lets you replace default search page syntax “?s” in wordpress search page with the word you choose.It can be anything(results,downloads,page,topic…etc)

Arbitrary section 1

Cài đặt

  1. Upload plugin-name.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Place <?php do_action('plugin_name_hook'); ?> in your templates

Hỏi đáp

A question that someone might have

Do you offer support?

An answer to that question.
Yes.Contact me.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Search URL” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

  • First version 0.1