Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Profile Avatar

Mô tả

You can easily change your WordPress profile avatar with Custom Profile Avatar. Also you can disable Gravatar with this plugin.

Ảnh màn hình

 • Change your profile avatar with simple to use panel.
 • You can manage the permissions. Select who can change its avatar.
 • You can disable Gravatar, and choose the default avatar even for non-users.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Profile Avatar” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Custom Profile Avatar” đã được dịch qua 6 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Custom Profile Avatar” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.3.1

 • Fixed bugs when the plugin was activated.

1.3

 • Compatibility extended up to PHP 8.
 • Disable Gravatar function added.
 • Default avatar can be add anymore.
 • Some bugs fixed.
 • Some design changes have been made.

1.2.1

 • Bugs fixed.

1.2

 • Some bugs fixed.

1.1

 • Some design changes.
 • Assigning permission to change profile avatar based on user role.

1.0.2

 • Some design changes.
 • CPA (Custom Profile Avatar) logo changed.

1.0.1

 • Many language support has been added.

1.0

 • Initial release of the plugin.