Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Product Stock Statuses for WooCommerce

Mô tả

Custom Product Stock Statuses for WooCommerce allows you to add custom stock statuses to your store. You can control this via the WooCommerce > Custom stock statuses option menu.

Add each custom stock level on a new line in the text area and then save it. You’ll be able to assign these to your products straight away!

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Product Stock Statuses for WooCommerce” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0.0

Initial release, includes ability to add custom stock statuses to products on WooCommerce.