Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Сustom post widget by Betlace

Mô tả

Elementor custom output of posts on the page with many settings.

Ảnh màn hình

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Сustom post widget by Betlace” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp