Custom Post Type UI

Mô tả

Custom Post Type UI cung cấp giao diện đơn giản để đăng ký và quản lý custom post type và taxonomy cho trang web của bạn.

CPTUI giải quyết vấn đề tạo custom post type, hiển thị dữ liệu từ chúng cũng là một thách thức. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra Custom Post Type UI Extended. Xem trang Giao diện để xem các ví dụ có sẵn với Custom Post Type UI Extended.

Phiên bản phát triển của Custom Post Type UI trên GitHub, với phiên bản ổn định được đăng ở WordPress.org. GitHub repo có thể tìm tại https://github.com/WebDevStudios/custom-post-type-ui. Hãy xem tab Hỗ trợ để xem ý tưởng lỗi, vấn đề và cải thiện.

Pluginize được lập ra năm 2016 bởi WebDevStudios để quảng bá, hỗ trợ và phát triển tất cả công cụ WordPress. Pluginize không chỉ tạo công cụ cho WordPress, như CPTUI Extended, mà còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng WordPress như CMB2 và nhiều nữa.

Ảnh màn hình

 • Màn hình và tab tạo post type.
 • Màn hình và tab tạo Taxonomy.
 • Đăng ký post type và taxonomy từ CPTUI
 • Màn hình Nhập/Xuất Post Type.
 • Màn hình tạo mã.
 • Màn hình Trợ giúp.

Cài đặt

Cài đặt qua tìm kiếm

 1. Truy cập vào Cài mới và tìm “custom post type ui”.
 2. Bấm nút “Cài đặt ngay”
 3. Kích hoạt plugin.
 4. Đi tới Menu “CPTUI”.

Cài đặt qua tập tin

 1. Đi đến màn hình Thêm mới plugin và bấm vào nút “Tải lên”.
 2. Bấm nút “Duyệt…” và chọn tập tin zip từ máy tính của bạn.
 3. Bấm nút “Cài đặt”.
 4. Khi tải lên hoàn thành, kích hoạt Custom Post Type UI.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Tải thư mục Custom Post Type UI vào trong thư mục plugin trong WordPress.
 2. Kích hoạt plugin.
 3. Đi tới Menu “CPTUI”.

Đã xong! Bây giờ bạn có thể tạo custom post type và taxonomy trong WordPress.

Hỏi đáp

Tài liệu hướng dẫn người dùng

Hãy xem http://docs.pluginize.com/category/126-custom-post-type-ui

Tài liệu hướng dẫn Code/API

Hãy xem http://codex.pluginize.com/cptui/

Đánh giá

6 Tháng Một, 2022
This is a great plugin in my opinion. It is really complete and allows you to control every aspect of your CPT. I am grateful to the developers.
28 Tháng Mười Hai, 2021
Highly recommended! Super-easy way to create Custom Post Types.
1 Tháng Mười Hai, 2021
CPT-UI is a nice, solid plugin for defining Custom Post Types and custom taxonomies. It is very reliable and exposes the features available via an easy to use GUI. Kudos to the team for creating and maintaining this plugin.
30 Tháng Mười Một, 2021
I am super happy with Michael Beckwiths support. Just bought him a coffee 😀 Happycally PS: Plugin works great.
Đọc tất cả 242 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Post Type UI” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Custom Post Type UI” đã được dịch qua 16 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Custom Post Type UI” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.10.1 – 2021-12-07

 • Added: Filter to our PHP Global sanitization function for Extended usage.

1.10.0 – 2021-10-04

 • Added: Dashicon picker with popup. – Props arshidkv12
 • Added: Tag Cloud widget support for custom taxonomies.
 • Added: Filters that allow developers to override the data fetched from our options, if they choose to.
 • Added: Ability to clear all filled in label values.
 • Fixed: Hardened up various parts of our code to ensure security.
 • Fixed: Incorrectly referenced variable from post types instead of taxonomies, for the rest_controller_class property.

1.9.2 – 2021-06-16

 • Added: “date” as a reserved taxonomy slug.
 • Fixed: duplicate “show_in_graphql” attribute output in “Get Code” output.
 • Updated: image optimization for smaller file sizes.
 • Updated: removed duplicate taxonomy labels.

1.9.1 – 2021-04-19

 • Fixed: missed WPGraphQL settings in our Get Tools/Export functionality.
 • Updated: note about needing a published item to set parent/child relationships in post types.

1.9.0 – 2021-03-30

 • Added: WPGraphQL Support when WPGraphQL is installed and active.
 • Fixed: Better handling of code in post_format based helper functions.
 • Updated: Cleaned up unused CSS.
 • Updated: Added types to disallowed taxonomy slugs.
 • Updated: Amended some helper text on the listings page regarding templates. Props @tarecord