Custom Post Type UI

Mô tả

Custom Post Type UI cung cấp giao diện đơn giản để đăng ký và quản lý custom post type và taxonomy cho trang web của bạn.

CPTUI giải quyết vấn đề tạo custom post type, hiển thị dữ liệu từ chúng cũng là một thách thức. Đó là lý do tại sao chúng tôi tạo ra Custom Post Type UI Extended. Xem trang Giao diện để xem các ví dụ có sẵn với Custom Post Type UI Extended.

Phiên bản phát triển của Custom Post Type UI trên GitHub, với phiên bản ổn định được đăng ở WordPress.org. GitHub repo có thể tìm tại https://github.com/WebDevStudios/custom-post-type-ui. Hãy xem tab Hỗ trợ để xem ý tưởng lỗi, vấn đề và cải thiện.

Pluginize được lập ra năm 2016 bởi WebDevStudios để quảng bá, hỗ trợ và phát triển tất cả công cụ WordPress. Pluginize không chỉ tạo công cụ cho WordPress, như CPTUI Extended, mà còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho cộng đồng WordPress như CMB2 và nhiều nữa.

Ảnh màn hình

 • Màn hình và tab tạo post type.
 • Màn hình và tab tạo Taxonomy.
 • Đăng ký post type và taxonomy từ CPTUI
 • Màn hình Nhập/Xuất Post Type.
 • Màn hình tạo mã.
 • Màn hình Trợ giúp.

Cài đặt

Cài đặt qua tìm kiếm

 1. Truy cập vào Cài mới và tìm “custom post type ui”.
 2. Bấm nút “Cài đặt ngay”
 3. Kích hoạt plugin.
 4. Đi tới Menu “CPTUI”.

Cài đặt qua tập tin

 1. Đi đến màn hình Thêm mới plugin và bấm vào nút “Tải lên”.
 2. Bấm nút “Duyệt…” và chọn tập tin zip từ máy tính của bạn.
 3. Bấm nút “Cài đặt”.
 4. Khi tải lên hoàn thành, kích hoạt Custom Post Type UI.

Hướng dẫn sử dụng

 1. Tải thư mục Custom Post Type UI vào trong thư mục plugin trong WordPress.
 2. Kích hoạt plugin.
 3. Đi tới Menu “CPTUI”.

Đã xong! Bây giờ bạn có thể tạo custom post type và taxonomy trong WordPress.

Hỏi đáp

Tài liệu hướng dẫn người dùng

Hãy xem http://docs.pluginize.com/category/126-custom-post-type-ui

Tài liệu hướng dẫn Code/API

Hãy xem http://codex.pluginize.com/cptui/

Đánh giá

29 Tháng Ba, 2021
Changed from a proprietary and outdated theme to find that Custom Posts were no longer accessible, not an issue for Custom Post Type UI. Great!
7 Tháng Hai, 2021
wonderfull support experience! Great Team, great Plugin! Good to have this in my wp toolbox!
3 Tháng Hai, 2021
Thanks a lot to WebDevStudios Team. It is really a great plugin that made my day. Done some custom wp project whit this plugin.
3 Tháng Một, 2021
CPTUI allows you to create custom post types without code. This has allowed me to create amazing work such as a music lyrics website using my half-decent technical chops. When paired with a custom field plugin it comes close to being the holy grail. Most of the custom field plugins get the job done so I won't share my preference on that.
Đọc tất cả 227 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Post Type UI” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

“Custom Post Type UI” đã được dịch qua 14 ngôn ngữ. Cảm ơn những người tham gia dịch vì đóng góp của họ.

Dịch “Custom Post Type UI” sang ngôn ngữ của bạn.

Muốn tham gia phát triển?

Duyệt code, check out SVN repository, hoặc theo dõi nhật ký phát triển qua RSS.

Nhật ký thay đổi

1.9.1 – 2021-04-19

 • Fixed: missed WPGraphQL settings in our Get Tools/Export functionality.
 • Updated: note about needing a published item to set parent/child relationships in post types.

1.9.0 – 2021-03-30

 • Added: WPGraphQL Support when WPGraphQL is installed and active.
 • Fixed: Better handling of code in post_format based helper functions.
 • Updated: Cleaned up unused CSS.
 • Updated: Added types to disallowed taxonomy slugs.
 • Updated: Amended some helper text on the listings page regarding templates. Props @tarecord

1.8.2 – 2020-12-29

 • Fixed: Addressed some missing available labels for taxonomies.
 • Updated: Provide page slug and link to page if a post type slug is matching an existing page.
 • Updated: Support link was pointed to legacy WordPress Codex but had been moved to Developer Portal. Props @robwent

1.8.1 – 2020-09-21

 • Fixed: Issues with WP-CLI importing.
 • Added: Menu icon preview that should have been in 1.8.0, but was missed. Props @glebkema

1.8.0 – 2020-08-14

 • Added: support for default terms with a custom taxonomy.
 • Updated: Removed the forcing of underscores for post type slugs. Taxonomies are still forced.
 • Fixed: jQuery compatibility issue with WordPress 5.5.0