Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Create Custom Post Type

Mô tả

If you are looking to create custom post type and you are not too much familiar WordPress theme code then this plugin is for you. It can work like a charm for you.

Features:

  1. Create Post type
  2. No code required
  3. Easy to create

Cài đặt

  1. Upload \”create-post-type.zip\” to the \”/wp-content/plugins/\” directory.
  2. Activate the plugin through the \”Plugins\” menu in WordPress.
  3. Create post type with custom post menu which is create by plugin.

Hỏi đáp

A question that someone might have

An answer to that question.

What about custom fields?

We wil update it in new version.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Create Custom Post Type” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

0.2

  • A change since the previous version.
  • Another change.

0.1

  • Initial release.