Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

CPTA Pagination

Mô tả

It’s a simple custom post type ajax pagination plugin.

Features:

  • Easily customizable.
  • Lightweight.
  • Custom post type ajax pagination with category

Cài đặt

  1. Upload the plugin files to the /wp-content/plugins/cptapagination directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ screen in WordPress

Custom Options

1. Install Plugin
2. Add Short code 

Only Custom post type pagination:
[cptapagination custom_post_type='yourposttype' post_limit='5'] 

Custom post type pagination with category:
[cptapagination custom_post_type='yourposttype' cptataxname='taxonamyname' cptacatname='categoryname' post_limit='5']

Đánh giá

31 Tháng Một, 2019 1 reply
Great plugin. Thank you! p.s. Actually, the plugin is not working that good. When I try to use cptataxname=’taxonamyname’ or cptacatname=’categoryname’ the loop is not showing post types from those taxonomy or categories. Example: [cptapagination custom_post_type=’uchebni_zavedeniya’ cptataxname=’vidove_uchebni_zavedeniya’ cptacatname=” post_limit=’5′] It is not filtering post types from “vidove_uchebni_zavedeniya” taxonomy.
Đọc tất cả 3 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“CPTA Pagination” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • New: CPTA Pagination Plugin

1.1

  • New: Custom post type ajax pagination with category