Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Post Styles

Mô tả

The Custom Post Styles plugin is an easy way to customize css of your posts individualy using CSS code.
Plugin adds css editor box in your post editor.

See it in action:
https://vimeo.com/179525212

Improve the user experience for your readers without having to change theme code.

Possible upcoming features

  • Better CSS editor
  • Custom webfonts
  • Supporting more post types
  • Custom styles for posts by categories, authors etc.
  • Visual editor

Ảnh màn hình

  • Css editor that appears when you editing post. [vimeo https://vimeo.com/179525212]

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Post Styles” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

23082016

  • Fixed unidentified function.

20082016

  • First release.