Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

WP Custom Post Popup

Mô tả

custom post popup

Custom post popup

describtion

THis plugin used to display in popup with featured image from custom post including all default post

Shortcode

[CUSTOM_POST_POPUP type=”post” orderby=”none” posts_per_page=”12″ customclass=”custom class”]

version

1.0 version realeased

plugin Author

Gnanavel
gnanavelrathinam@gmail.com

Ảnh màn hình

Cài đặt

  1. Install custom post popup via the WordPress plugin directory or by uploading the files to your server at wp-content/plugins.

  2. After activating custom post popup, use this shortcode wherever you want [CUSTOM_POST_POPUP type="post" orderby="none" posts_per_page="12" customclass="custom class"].

Đánh giá

5 Tháng Năm, 2020 1 reply
Needs more options, need to be able to filter by post category or tags for this to be properly useful
5 Tháng Bảy, 2018 1 reply
Does not display custom posts, only regular WP posts. WP Posts Popup does a better job. https://wordpress.org/plugins/wp-post-modal/
Đọc tất cả 6 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“WP Custom Post Popup” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp