Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom News Widget

Mô tả

Custom News Widget is awesome plugin to show all latest news from custom post news. This plugin very easy to use, it’s easy and user-friendly. You can integrate news anywhere you need, just add News Widget to your sidebar, figure it and then use it .

Features of Custom News Widget:

 • User friendly and easy to use.
 • Tested with other popular plugins.
 • Ability to set News number.
 • Ability to display post date or not.

Ảnh màn hình

 • Custom News Post Type
 • Custom News Widget

Cài đặt

 1. Upload the custom-news-widget files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the custom-news-widget through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. News will appear at dashboard where you need to post your custom news.
 4. To display the custom news widget goto Apperance->Widgets drag News Widget to your sidebar or Widget area where you want to display.

That’s All

Hỏi đáp

Installation Instructions
 1. Upload the custom-news-widget files to the /wp-content/plugins/plugin-name directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
 2. Activate the custom-news-widget through the ‘Plugins’ screen in WordPress
 3. News will appear at dashboard where you need to post your custom news.
 4. To display the custom news widget goto Apperance->Widgets drag News Widget to your sidebar or Widget area where you want to display.

That’s All

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom News Widget” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

 • First Version