Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom New User Notification

Mô tả

This plugin allows you to customize the email sent on a new user registration.

Cài đặt

  1. Install Custom New User Notification either via the WordPress.org plugin directory, or by uploading the files to your server.

  2. Activate Custom New User Notification.

Đánh giá

Đọc tất cả 2 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom New User Notification” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.1.2

  • Add user manually fixed

1.1.1

  • Reset Password url fixed

1.1.0

  • Email content type

1.0.0

  • Initial release