Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Mobile Footer Buttons

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Mobile Footer Buttons” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp