Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Meta

Mô tả

This plugin adds a widget that is like the default Meta widget, but customizable. (You can specify what links to show).

Cài đặt

  1. Upload custom-meta.php to the /wp-content/plugins/ directory
  2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
  3. Use the Custom Meta widget in your sidebars and click ‘[EDIT]’ to choose what links to show.

Hỏi đáp

Where can I ask for help?

On my site.

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Meta” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp