Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Header Footer

Mô tả

custom header & footer script plugin allows you to insert custom third party HTML scripts in your webpages. It’s very easy.

No need to edit in your theme’s core files to do a hard code or any customizations.

You can follow such easy and simple steps at Admin Panel to install and use this plugin.

Features:

  • FREE Plugin.
  • One click to Install and Easy to Use.
  • Do not need to edit your theme’s core files.
  • You can insert script in head and body tags as header and footer.
  • Quick and supportive.

Ảnh màn hình

  • screenshot-1.png
  • screenshot-2.png

Cài đặt

Via WordPress:
1. Install as a regular WordPress plugin.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
3. Plugin is listed in dashboard menubar as “HEADER FOOTER HTML”.

Hỏi đáp

Is this plugin tested work with Html ?

Yes

Installation Instructions

Via WordPress:
1. Install as a regular WordPress plugin.
2. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
3. Plugin is listed in dashboard menubar as “HEADER FOOTER HTML”.

Đánh giá

Đọc tất cả 1 đánh giá

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Header Footer” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0
– Initial release