Plugin này chưa được cập nhật với 3 phiên bản mới nhất của WordPress. Nó có thể không được hỗ trợ và bảo trì, và có thể xung đột với các phiên bản WordPress mới nhất.

Custom Fonts For Beaver Builder

Mô tả

Use Elegant Custom Fonts with Beaver Builder and Beaver Builder Theme.

Hỏi đáp

What is the difference between a North American beaver and a Eurasian beaver?

Among other things, the Eurasian beaver has a larger, less rounded head.

I put a live beaver in my web server.

Good for you?

Đánh giá

There are no reviews for this plugin.

Người đóng góp & Lập trình viên

“Custom Fonts For Beaver Builder” là mã nguồn mở. Những người sau đã đóng góp vào plugin này.

Những người đóng góp

Nhật ký thay đổi

1.0

  • Initial release